Quy định bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website www.vieclamsinhviendanang.com. Quy định bảo mật sau là cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua website. Tương tác trên website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Quy định bảo mật này. Các quy định bạn cần tuân thủ là:

1.Thu thập thông tin cá nhân

2.Mục đích sử dụng

3.Cookies

4.Điều khoản trẻ em

5.Thông tin của bạn có thể chia sẽ với ai?

6.Cách truy cập, cập nhật và xóa thông tin của bạn:

7.An toàn thông tin

8.Thay đổi quy định bảo mật:

9.Thông tin liên lạc

Xin vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây để hiểu thêm chi tiết:

1.Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập những nơi cần sự đăng ký, bạn phải thực hiện việc đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin theo yêu cầu của chúng tôi.

Bất cứ thông tin cá nhân nào do vieclamsinhviendanang.com yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin này. Bạn có thể lựa chọn những thông tin hiển thị trong hồ sơ cá nhân.

Bạn cần cung cấp một số thông tin bắt buộc sau:

·Họ và tên thật

·Ngày sinh

·Giới tính

·Nơi ở

·Điện thoại, email liên lạc

·Học vấn

·Sở thích cá nhân;

·Các thông tin khác liên quan đến sơ yếu lý lịch xin việc

Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân (không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo tuyển dụng hoặc khai thác các tính năng khác của websitevieclamsinhviendanang.com. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.

2.Mục đích sử dụng

Mục đích vieclamsinhviendanang xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:

-Xác định danh tính của bạn

-Sử dụng thông tin để trả lời, thực hiện các yêu cầu của bạn.

-Sử dụng thông tin liên lạc để gửi email hoặc thông báo và cung cấp những cập nhật mới nhất về thông tin việc làm đến người sử dung trang web.

-Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận.

-Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 với các trường hợp: khi có sự đồng ý từ Người sử dụng, khi thông tin có ảnh hưởng và tác đông tiêu cưc, khi pháp luật cho phép, khi cung cấp dịch vụ cho cá nhân khi cần thiết.( chi tiết tại mục 5)

-Liên hệ với Người sử dụng để có thêm thông tin hoạc xác nhận độ chính xác.

3.Cookies:

Vieclamsinhviendanang.com có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập.

-Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập.

-Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.

-Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

-Cookies cũng giúp chúng tôi thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng.

-Bạn có thể gỡ bỏ cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt internet của bạn không chấp nhập cookies.

4.Điều khoản trẻ em

-Vieclamsinhviendanang.com không hướng đến các đối tượng trẻ em dưới 13 tuổi.

-Chúng tôi không thu thập hay chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi.

5.Thông tin của bạn có thể chia sẽ với ai?

Vieclamsinhviendanang.com sẽ không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin về việc sử dụng website của bạn cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

a.Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý.

Ví dụ: Chúng tôi cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bên thứ ba như doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, hay những người khác để gửi email cho bạn hoặc muốn liên lạc với bạn.

b.Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin trên cho các tổ chức hoặc cá nhân đại diện chúng tôi thực hiện các chức năng của bên thứ ba.

c.Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin trên nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

-Tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp

-Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia

-Trường hợp Người sử dụng bị nghi ngờ có hành vi gây bất lợi cho người thứ ba

-Bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng

d.Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn website vieclamsinhviendannang.com này.

Ngoài những trường hợp ở trên, vieclamsinhviendanang.com không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập cho bất kỳ bên nào khác.

6.Cách truy cập, cập nhật và xóa thông tin của bạn:

Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.

-Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin trong tài khoản vieclamsinhviendanang.com  bằng cách đăng nhập vào vieclamsinhviendanang.com, vào tài khoản của bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

-Tài khoản trên trang web của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập.

-Bạn có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn bằng cách liên lạc với quản trị website. Nội dung hoặc các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn các bài viết (post) trên diễn đàn, có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa. Việc xóa tài khoản vieclamsinhviendanang.com của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã gởi đến các Nhà tuyển dụng hoặc được lưu xuống bởi các Nhà tuyển dụng.

-Chúng tôi sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

-Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email yêu cầu hỗ trợ hoặc dùng tính năng “quên mật khẩu” từ vieclamsinhviendanang.com. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

7.An toàn thông tin

Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn:

-Ngoài người quản trị vieclamsinhviendanang.com hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của vieclamsinhviendanang.com, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

-Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Vieclamsinhviendanang không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Website.

-Không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin) nên không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, chúng tôi không thể bảo đảm hoặc cam kết hoàn toàn về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

8.Thay đổi quy định bảo mật:

Vieclamsinhviendanang.com có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web cho phù hợp với điều kiện thực tế mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo ngay trên trang chủ hoặc thông báo qua e-mail bạn đã cung cấp.

9.Thông tin liên lạc:

Chúng tôi rất mong nhận những ý kiến đóng góp của bạn về bản quy định bảo mật này. Nếu bạn tin rằng chúng tôi cần thay đổi những quy định này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ  email [email protected] hoặc số điện thoại 05116508956 hoặc 0905559256. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa kịp thời.

Search Filters